Trainingen en workshops

Open trainingen

Wil je je individueel specialiseren in onderzoekend leren? De kneepjes van het vak kennen en al je vragen kunnen stellen? Volg dan onze open training KleuterLab, PeuterLab of JuniorLab. Je beleeft één, twee of drie inspirerende, leerzame en praktische middagen, spreekt collega’s van andere scholen en gaat naar huis met oefenstof waar we de volgende bijeenkomst op reflecteren.
Hieronder zie je ons actuele aanbod. Zit jouw regio of favoriete training er niet bij? Stuur gerust een mail, dan kijken wij of we iets kunnen organiseren. We zoeken altijd gastscholen! info@hetkleineavontuur.nl

Online trainingen

We gaan steeds meer trainingen online aanbieden. Zo kun je je thuis of op je werk toch nascholen, zonder ver te moeten rijden of in grote groepen bijeen te hoeven komen. Op vaste momenten komen we samen online en heb je de kans om vragen te stellen, gedachten uit te wisselen en samen lessen voor te bereiden. De inhoud is gelijk aan de ‘live’ trainingen.

Teamtrainingen

Ben je, of wil je aan de slag gaan met onze toolkits? Dan is het raadzaam om een teamtraining te overwegen. Een jaar lang begeleiden wij teams en verzorgen wij trainingen op locatie. We gaan aan de slag met theorie, vaardigheden om te begeleiden en praktische inspiratie om direct aan de slag te kunnen gaan. Interesse?
Neem contact op voor meer informatie.

Klik op de teamtraining naar wens én om onze studiegidsen te lezen voor inhoudelijke informatie.

Basistraining

Zit je jaarplanning al vol met ontwikkeltrajecten?
En wil je toch goed aan de slag met onze toolkits PeuterLab, KleuterLab of JuniorLab?
Dan komen wij met liefde een middag langs voor een basistraining. In deze middag krijg je sneltreinvaart alle handige tips om de toolkit in te zetten in de praktijk en om je leerkrachtgedrag aan te passen, zodat kinderen vanuit autonomie gaan ontwikkelen.

Een krachtige impuls die je team vol energie aan de slag laat gaan met onderzoekend leren.

Workshops

Wil je liever geïnspireerd raken om zelf aan de slag te kunnen gaan met ontdekkend of onderzoekend leren? Wil je een studiedag vullen of overweeg je een teamtraining en wil je eerst ‘proeven’ van wat wij bieden? Dan is een workshop zeker de moeite waard!

Onze missie:

Het Kleine Avontuur heeft als missie om kinderen onderzoekend en spelenderwijs te laten ontwikkelen. Te laten leren van vallen en opstaan. Vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie. Kinderen te laten ervaren dat zij grip kunnen krijgen op hun ‘leren’ en handelen om zo eigenaarschap te vergroten.

Dit vraagt om begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers die:

  • kennis hebben van de (brein-)ontwikkeling van het (jonge) kind
  • kennis hebben van ‘leren’ en hierbij stimulerende en bedreigende factoren (her-)kennen
  • kennis hebben van cruciale ontwikkel- en leerdoelen
  • in staat zijn om in gedrag, aanbod en organisatie ruimte te bieden aan eigen leervragen
  • de ontwikkeling van het kind volgen in nabijheid
  • het belang van ‘ruimte’ en eigenaarschap onderstrepen en dit stimuleren
  • kritisch en onderzoekend naar hun eigen handelen en organisatie durven kijken
  • kunnen wisselen van rol als instructeur en als begeleider
  • onderwijsaanbod zowel bottum-up als top-down kunnen vormgeven
  • onderzoekend leren als werkwijze kunnen implementeren in hun dagelijks handelen

Speciaal voor teams en individuen die willen werken aan deze doelen, hebben wij trainingen ontwikkeld. Deze trainingen bevatten allemaal een grote variatie in werkvormen, zijn enthousiasmerend, stimuleren kritisch denken en laten jullie werken aan eigen doelen.

Van consumeren naar activeren!