Ruimte voor zélf ontdekken en onderzoeken van de wereld.
“Maak leren avontuurlijk!”

Het Kleine Avontuur is een uitgeverij die methodes, tools en trainingen ontwikkelt om kinderen vanuit ontdekkend en onderzoekend leren de wereld en zichzelf te leren kennen. Ieder kind verdient ruimte om op avontuur te gaan. Om zélf ervaringen op te doen en antwoorden te vinden op eigen leervragen. Om uitvindingen te bouwen voor boeiende problemen. Waarin leraren en professionals het avontuur leiden en begeleiden. Om van en met elkaar te leren.

Wij helpen je graag om deze rijke omgeving samen te bouwen met onze trainingen en methodes ontdekkend, onderzoekend en spelend leren voor 3 tot 13 jaar.

Methodes onderzoekend leren 3 tot 13 jaar

“Kinderen kunnen niet wachten om met hun onderzoek aan de slag te gaan. Ons team is gesterkt in het begeleiden van het leerproces. We hebben er allemaal plezier in!”

Trainingen en webinars

Ontdekkend en onderzoekend leren van 3 tot 13 jaar.
Ruim 800 scholen en kinderopvangcentra werken met onze producten.
Meer dan 2.000 leerkrachten en pedagogisch medewerkers gingen je voor.
Begeleiden van spelverrijking, onderzoekend leren én leren leren.
De wereld ontdekken vanuit jouw nieuwsgierigheid en leervragen.
Ruimte voor eigen inbreng van kinderen!

Van consumeren naar activeren!