Juniorlab

Onderzoekend leren, wereldoriëntatie én leren leren

JuniorLab is een methodiek voor onderzoekend leren in combinatie met wereldoriëntatie en ‘leren leren’. JuniorLab bestaat uit een training voor leerkrachten van groep 4 tot en met 8 om het leerproces te kunnen faciliteren, monitoren en begeleiden. Daarnaast beschikt JuniorLab over handige toolkits die als kerndoeldekkende basis dienen voor je thematisch aanbod voor alle domeinen van wereldoriëntatie.

 JuniorLab richt zich op eigenaarschap, het ontwikkelen van vaardigheden om tot leren leren te komen. En het vergaren van brede kennis over de wereld vanuit jouw leervragen die je zelf creatief mag verwerken.

Gratis webinar

Wil je kennismaken met JuniorLab? Volg dan gratis ons informatieve webinar.

Herken je dit?

 • Je wil onderzoekend leren en wereldoriëntatie combineren.
 • Je wil een overzichtelijke methode, waarbij je je eigen themaplanning kunt maken.
 • Je wil aan de slag met boeiende onderwerpen en eigenaarschap vergroten.
 • Je wil grip op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis en dit kunnen volgen en begeleiden.
 • Je wil begrijpend lezen inzetten binnen de betekenisvolle bronnen.
 • Je wil een avontuurlijke klas die met en van elkaar leert.

Wat heb je nodig?

Als je met JuniorLab aan de slag wil gaan is het belangrijk dat je investeert in het volgende:

 • Toolkits JuniorLab:
  Zorg in iedere klas (groep 4 tot en met 8) voor een toolkit JuniorLab. Dit biedt de leerkracht houvast binnen een thema en zorgt ervoor dat alle kerndoelen en kernbegrippen gedekt zijn. Lees hieronder meer over de toolkits.
 • Training JuniorLab:
  Wij achten het van groot belang dat leerkrachten geschoold worden in het kunnen begeleiden, organiseren en faciliteren van het onderzoeksproces. Een training volgen kan individueel of met je hele team.
 • De rijke leeromgeving:
  Zorg voor voldoende (digitale) bronnen, uitstapjes en creatieve materialen. Wij adviseren hier graag bij.

Gratis demokaarten

Benieuwd naar de inhoud van onze toolkit? Download dan hier enkele kaarten gratis en laat ons weten wat je ervan vindt.

JuniorLab Toolkits

De toolkits JuniorLab bevatten ieder 50 onderzoekskaarten die samen alle kerndoelen van wereldoriëntatie omvatten. Deze kaarten geven je een basis voor je lessen. Ze bieden een inleiding over je onderwerp, de kernbegrippen, kant en klare leervragen en suggesties voor creatieve verwerking.

Vergeet bij een bestelling niet ook de poster “100 Creatieve Verwerkingsvormen” en een doosje met onderzoekscirkels voor de kinderen te bestellen. Handige hulpmiddelen voor in de groep.

Naast de aanschaf van deze toolkits in iedere klas, raden wij altijd een training aan, om het onderzoeksproces te kunnen begeleiden.

Wanneer ga je met JuniorLab aan de slag?

JuniorLab is een aanpak voor onderzoekend leren die je op verschillende manieren kunt inzetten in je onderwijs:

1. Als methode wereldoriëntatie (zonder topografie):
JuniorLab biedt toolkits met onderzoekskaarten uit de verplichte domeinen: Tijd, Ruimte, Natuur en Techniek en Mens en Samenleving en Burgerschapsvorming. Alle kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld (SLO) zijn hierin verwerkt. In onze training maken we themaplanningen met een goede spreiding van domeinen en onderwerpen en leren we je hoe je ervoor kunt zorgen dat er voldoende kennis onderzocht en geïnjecteerd wordt.

Tip: Bij veelgestelde vragen kun je lezen hoe wij adviseren de toolkits in te zetten.
 
2. Als verdiepende ‘onderzoekssaus’ over je huidige methode wereldoriëntatie:

Heb je al een methode onderzoekend leren of wereldoriëntatie, maar willen jullie ontwikkelen in het begeleiden van eigen leervragen en leren leren? Gooi je methode dan niet overboord, maar neem contact met ons op. Wij komen met jullie de leerkrachtvaardigheden verstevigen en een werkwijze ontwikkelen, waaraan je geen extra onderwijstijd kwijt bent. Maar wel boeiender en leerzamer onderwijs terug krijgt!

3. Als basis voor passend onderwijs:
Leren vanuit eigen leervragen werkt enorm motiverend. Kinderen die af dreigen te haken van het onderwijs fleuren op zodra ze eigenaarschap terug kunnen pakken en hun talenten mogen onderzoeken. Wij helpen graag om professionals te leren hoe dit werkt. Ben je plusklasbegeleider? Of wil je meer praktisch en handelend leren en hier het leren leren aan koppelen? Neem dan contact op. Regelmatig geven we ook trainingen voor plusklasbegeleiders of incompany trainingen aan speciaal onderwijs leerkrachten.

 

Trainingen JuniorLab

Wil je starten? Wij geven teamtrainingen op maat. Wil je de training individueel volgen? Dan kun je aansluiten bij een open training in jouw regio. Daarnaast komen wij graag langs op studiedagen om teams en besturen te enthousiasmeren. Ook bieden we trainingen op aanvraag aan plusklasbegeleiders.

Wil jij je samen met je team of geïnteresseerde collega’s verdiepen in JuniorLab? Bekijk dan snel ons trainingsaanbod.

JuniorLab Producten

Per klas raden wij een JuniorLab Toolkit aan. Bij die toolkit ontvang je de poster 100 creatieve verwerkingsvormen en een doosje met 30 onderzoekscirkels. Ook de 100 materialen voor uitvinders sturen we gratis mee. De werkmap JuniorLab kun je alleen en exclusief via je trainer aanschaffen.  

Nieuw: Onderzoekend Lezen

Van begrijpend naar onderzoekend en betekenisvol lezen. Wakker de nieuwsgierigheid aan en ga samen op zoek naar betekenissen en verbanden in actuele en wereldoriënterende teksten. Deze training biedt nieuwe vaardigheden voor kinderen én leerkrachten. Leren leren en lezen was nog nooit zo boeiend!

Doelgroep: teams van groep 4 tot en met 8

Creatief je leervragen verwerken

Hoe leuk is dat? Onderzoekend leren kan een talig proces zijn. Toch verweven wij graag ook praktisch leren in JuniorLab. Door kennis creatief te verwerken met onze poster “100 Creatieve Verwerkingsvormen” bijvoorbeeld. Het helpt bij presenteren en onthouden.

Ook trainen wij hoe je het onderzoeksproces zowel talig als praktisch kunt starten in de verkenningsfase. Dit maakt dat het onderzoeksproces bij veel meer kinderen aansluit.

Veelgestelde vragen

Iedere onderzoekskaart omvat een onderwerp uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek en diverse verrijkende of boeiende onderwerpen. Veel onderwerpen komen terug in beide toolkits, met een opbouw in moeilijkheidsgraad. Zo wordt de Tweede Wereldoorlog in beide toolkits behandeld, maar komt de holocaust alleen aan bod in de toolkit van groep 6-8.

Er is bewust gekozen om de onderwerpen niet vakoverstijgend of thematisch te maken. Scholen kunnen de kaarten zo zelf invoegen in de werkwijze van hun onderwijs. Ook kunnen de kaarten gebruikt worden als verrijking van jullie huidige methode! Per toolkit zijn extra kaarten toegevoegd. Onderwerpen waar kinderen niet of nauwelijks op school mee in aanraking komen, maar die zo leuk zijn!

Dat doe je aan de hand van de Onderzoekscirkel JuniorLab.

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden én het leren leren gaat niet vanzelf. Kinderen gaan na een introductie aan de slag met hun eigen onderzoekscirkel. Hierin staan stap voor stap de fasen die een kind moet doorlopen voor een onderzoek. Vanuit een brainstorm en mindmap wordt voorkennis verzameld en gestructureerd en worden leervragen geformuleerd.

Hoe graag kinderen daarna ook het internet of de boeken in willen duiken, eerst wordt er een plan gemaakt. Heel vervelend voor vlugge vogels, maar om het leren leren stevig te ontwikkelen, is dit een speciale tussenfase.

Tip: Het onderdeel ‘Leren Leren’ komt uitgebreid aan bod tijdens onze trainingen!

Vervolgens wordt informatie verzameld over het onderwerp. Hierbij moeten kinderen aantekeningen maken bij teksten en filmpjes. Deze nieuwe kennis wordt verwerkt in zowel een geschreven tekst als in een creatieve verwerking. Uiteraard kan ook de tekst verwerkt worden op een creatieve wijze. Denk aan een muurkrant, een lapbook of een presenteerbord. Kinderen presenteren hun nieuwe kennis aan elkaar op verschillende manieren en reflecteren op de vaardigheden die ze zelf vooraf centraal hebben gesteld in het onderzoek.

Er zit een korte gebruikswijzer bij iedere toolkit.

Een uitgebreide handleiding is exclusief verkrijgbestel je als je een training volgt: de Werkmap JuniorLab. De map zit boordevol informatie voor implementatie en vaardigheidskaarten. Een zeer praktische tool en welkome aanvulling in de klas!

Goeie vraag. Je doel is om kinderen vaardigheden en kennis te laten ontwikkelen. Kennis vergaren kan redelijk zelfstandig. Het zoeken binnen goede bronnen, het maken van aantekeningen en het schrijven in eigen woorden vraagt echter om begeleide oefening.

Zelfstandig verwerken van informatie kan prima, maar belangrijk blijft dat het proces gemonitord en begeleid wordt. Door te observeren en reflecteren met kinderen kun je werken aan vaardigheidsdoelen. Dus lekker je eigen onderzoek uitvoeren en regelmatig leergesprekken voeren is het doel. De kaarten uitdelen zonder begeleiding is niet onze bedoeling. Dan volgt vast kennis, maar vindt er geen waardevolle reflectie plaats tijdens het proces.