JuniorLab

NIEUW: Onderzoekend leren, wereldoriëntatie én leren leren in groep 4-8 en de plusklas!

Gratis online informatie bijeenkomsten JuniorLab 2021:

Wil je geïnformeerd worden over de mogelijkheden van JuniorLab?
Meld je dan nu aan voor een gratis online informatiebijeenkomst!
Zit er voor jullie team geen datum tussen? Mail gerust voor overleg: info@hetkleineavontuur.nl

Wat is JuniorLab?

JuniorLab is een uitdagende methodiek voor onderzoekend leren in combinatie met wereldoriëntatie en ‘leren leren’. Deze methodiek is geschikt voor scholen en plusklassen waarin onderwijs zich richt op meer eigenaarschap bij de leerlingen en talentontwikkeling op maat, met de focus op kennisvergaring én vaardigheidsontwikkeling.

Om deze methodiek te implementeren op jullie locatie, richten we ons op twee onderdelen:

 1. De toolkits JuniorLab
  De scholen gaan aan de slag met de twee toolkits JuniorLab voor groep 4 tot en met 8. Deze toolkits omvatten alle doelen voor wereldoriëntatie! Lees hieronder meer over de toolkits.
 2. Training
  Leerkrachten volgen onze training om zichzelf te scholen in het begeleiden van ‘leren leren’ en onderzoekend leren. Dit kan individueel of met je hele team. In dit laatste geval gaan we aan de slag met visie, oefening, organisatie en implementatie. Jullie ontvangen handige tips en tools én onze exclusieve vaardigheidskaarten, om kinderen in de klas specifiek te kunnen begeleiden. Lees hier meer over onze trainingen: klik hier

Onderzoekend leren & methode wereldoriëntatie

Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie? Of wil je onderzoekend leren integreren in je huidige methode of als basis voor het werken in de plusklas? Wil je voldoen aan de kerndoelen en tegelijkertijd kinderen activeren om onderzoekend en creatief aan de slag te gaan met boeiende onderwerpen? Geen omslachtige methode, maar een eenvoudige verrijkende werkwijze, waarbij je inspireert, coacht en stapsgewijs begeleidt? Lees dan vooral verder!

JuniorLab richt zich op:

 • Onderzoekend leren
 • Leren leren
 • Wereldoriëntatie
 • Kerndoeldekkende onderwerpen
 • Schriftelijke en creatieve verwerking
 • Focus op vaardigheden én kennis
 • Executieve functies
 • In groep 4 t/m 8 (voor groep 3 adviseren wij de voorloper PeuterLab en KleuterLab: spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen)

Download hier gratis JuniorLab demokaarten

De toolkits JuniorLab

JuniorLab heeft wereldoriëntatie in een nieuw jasje gegoten. De wereld en al haar wonderen, spannende geschiedenis en geheime schatten zijn opgeborgen in twee toolkits voor groep 4 tot en met 8.

JuniorLab Toolkit
groep 4 t/m 6
JuniorLab Toolkit
groep t/m 8

Eenvoudig in uitvoering en vooral ontzettend leuk!”

reactie van een pilotschool

De wereld verkennen met JuniorLab

De JuniorLab-lijn bestaat uit twee toolkits met onderzoekskaarten. In beide toolkits komen alle onderwerpen aan bod uit de domeinen Tijd, Ruimte, Natuur en Techniek en Mens en Samenleving. Alle kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld (SLO) zijn hierin verwerkt. Ze worden cyclisch aangeboden met een opbouw in moeilijkheidsgraad. De eerste toolkit is gericht op kinderen uit groep 4 tot en met 6. De tweede toolkit richt zich op kinderen uit groep 6 tot en met 8.
Tip: Bij veelgestelde vragen kun je lezen hoe wij adviseren de toolkits in te zetten.

Naast de verplichte aanbodsdoelen zijn extra kaarten toegevoegd. Onderwerpen waar kinderen niet of nauwelijks op school mee in aanraking komen, maar die zo leuk zijn! Wie weet, weten jullie binnenkort alles over biomimicry, kunst of huisdieren!

JuniorLab onderzoekskaarten

De onderzoekskaarten hebben allemaal dezelfde opbouw. Deze begint met een een inleiding: een samenvatting van een tijdsperiode of onderwerp. Daarna worden enkele zoekwoorden genoemd die bij dit onderwerp horen. Dit zijn kernbegrippen die bij de kerndoelen horen. Ze kunnen uitgangspunt zijn voor verder onderzoek en gebruikt worden voor het vinden van informatie.

Vervolgens staan enkele leervragen over het onderwerp beschreven. Deze kunnen gebruikt worden voor als onderzoeksvraag, maar kinderen kunnen uiteraard ook eigen leervragen formuleren. Graag zelfs!
Als laatste bevat iedere kaart een aantal creatieve verwerkingsvormen. Ook dit zijn vooral inspiratievoorbeelden.

Kinderen verwerken hun kennis schriftelijk én creatief! Op de poster ‘100 Creatieve Verwerkingsvormen’ kunnen kinderen kijken en kiezen hoe zij hun nieuw opgedane kennis willen verwerken.

Onderzoekskaarten JuniorLab

Onderwerpen

Iedere onderzoekskaart omvat een onderwerp uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek en diverse verrijkende of boeiende onderwerpen.

Veel onderwerpen komen terug in beide toolkits, met een opbouw in moeilijkheidsgraad. Zo wordt de Tweede Wereldoorlog in beide toolkits behandeld, maar komt de holocaust alleen aan bod in de toolkit van groep 6-8.

Er is bewust gekozen om de onderwerpen niet vakoverstijgend of thematisch te maken. Scholen kunnen de kaarten zo zelf invoegen in de werkwijze van hun onderwijs. Ook kunnen de kaarten gebruikt worden als verrijking van jullie huidige methode!

Per toolkit zijn extra kaarten toegevoegd. Onderwerpen waar kinderen niet of nauwelijks op school mee in aanraking komen, maar die zo leuk zijn!

Poster ‘100 Creatieve Verwerkingsvormen’

Wat kinderen zelf mogen uitzoeken en verwerken, vergeten ze nooit meer!

Ans Ramaut en Inge Schilders
de auteurs

Onderzoekscirkel

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden én het leren leren gaat niet vanzelf. Kinderen gaan na een introductie aan de slag met hun eigen onderzoekscirkel. Hierin staan stap voor stap de fasen die een kind moet doorlopen voor een onderzoek. Vanuit een brainstorm en mindmap wordt voorkennis verzameld en gestructureerd en worden leervragen geformuleerd.

Hoe graag kinderen daarna ook het internet of de boeken in willen duiken, eerst wordt er een plan gemaakt. Heel vervelend voor vlugge vogels, maar om het leren leren stevig te ontwikkelen, is dit een speciale tussenfase.

Tip: Het onderdeel ‘Leren Leren’ komt uitgebreid aan bod tijdens onze trainingen!

Vervolgens wordt informatie verzameld over het onderwerp. Hierbij moeten kinderen aantekeningen maken bij teksten en filmpjes. Deze nieuwe kennis wordt verwerkt in zowel een geschreven tekst als in een creatieve verwerking. Uiteraard kan ook de tekst verwerkt worden op een creatieve wijze. Denk aan een muurkrant, een lapbook of een presenteerbord. Kinderen presenteren hun nieuwe kennis aan elkaar op verschillende manieren en reflecteren op de vaardigheden die ze zelf vooraf centraal hebben gesteld in het onderzoek.

Samenvatting van de Onderzoekscirkel

Wil je bestellen?

Je kunt onze basismaterialen los bestellen voor iedere groep. Verdiepende materialen bieden wij alleen en exclusief aan tijdens onze teamtrainingen. In onze webwinkel vind je alle prijzen voor de basisproducten, zodat ieder kind alvast aan de slag kan.
Vragen? Mail ons!

Trainingen en Werkmap JuniorLab

Als leerkracht verandert je rol van instructeur naar begeleider, coach, organisator en inspirator. In onze trainingen leren we je het onderzoeksproces en vooral het ‘leren leren’ te begeleiden. De trainingen zijn praktisch van aard en geven je bergen tips en oefeningen om de vaardigheden van zowel jezelf als die van de kinderen te ontwikkelen.

Onze trainingen:
* Online training
* Open training
* Teamtraining

Alleen deelnemers van onze trainingen kunnen de exclusieve Werkmap JuniorLab aanschaffen. Deze staat niet op de website. De map zit boordevol informatie voor implementatie en vaardigheidskaarten. Een zeer praktische tool en welkome aanvulling in de klas!

Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van jullie team. Om de werkwijze soepel en vol vertrouwen in te zetten is een training op maat een vereiste. Kijk in de studiegids of mail ons direct voor een prijsopgave: info@hetkleineavontuur.nl

Toffe mini-onderzoeksposter gratis!

Wil je gratis posters voor een mini-onderzoek of een mini-experiment voor snelle Willies die zich vervelen? Klik op de poster voor de download!

Op onze Facebookgroep “JuniorLab Gebruikers” delen leerkrachten hun ervaringen met deze poster en onze andere producten. Meld je gerust aan om ervaringen te lezen en delen!O

Klik hier voor de Facebookgroep van JuniorLab

Veelgestelde vragen:

JuniorLab-FAQ

De toolkit biedt voldoende om mee te starten. Je ontvangt voor de hele klas een onderzoekscirkel (30 stuks) en o.a. de poster creatieve verwerkingsvormen. De handleiding biedt veel tips om concreet mee aan de slag te gaan. Echter, het begeleiden van vaardigheden vraagt om kennis en oefening. Hiervoor raden wij onze teamtraining aan! In deze training maken we ook een concreet plan om op jullie school uit te rollen. Van bronnen verzamelen tot de jaarplanning. Gedurende het jaar bieden wij ook open trainingen aan voor mensen die hem individueel willen volgen.
Onderzoekend leren in deze vorm vraagt van kinderen een vrij hoog technisch leesniveau. Teksten worden doorgelezen, filmpjes bekeken. Om frustratie te voorkomen en tegemoet te komen aan de grote behoefte nog aan spel, raden wij aan om KleuterLab in te zetten tot het leesniveau voldoende is. Op die manier ontwikkel je onderzoeksvaardigheden, werk je nog even vanuit spelend leren en blijft de motivatie hoog! De meeste scholen starten medio groep 4 met JuniorLab.
Hier mogen jullie kiezen. De toolkits hebben vrij veel onderwerpen die terugkomen. In de toolkit van groep 6-8 zijn de zoekwoorden net iets pittiger. Ook thema's gaan iets dieper op de materie in. Zo wordt in 4-6 de Tweede Wereldoorlog behandeld en gaat groep 6-8 bij dit onderwerp ook de holocaust onderzoeken. Groep zes valt hier precies tussenin. Kijk naar je groep en kies wat bij hen past.
Dat is een goede vraag! In onze teamtrainingen maken we samen met jullie een concreet plan. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. We plannen de kaarten in in een jaarplanning als dit wenselijk is. We kiezen samen welke vakken eventueel geïntegreerd worden. Zo kunnen begrijpend leesstrategieën vrij eenvoudig ingepast worden. We kijken naar de overbrugging van groep 3 naar groep 4 en de ontwikkeling van het jonge kind. Ook bekijken we welke bronnen en materialen jullie al in huis hebben, zodat informatie zoeken niet alleen via de computer hoeft. JuniorLab kan ingezet worden als volwaardige 'methode', maar ook als aanvulling op een huidige methode of aanpak in plusklassen om het leren leren te versterken.
Ja! Punt! Van taakinitiatie tot plannen maken. Van aandacht behouden tot samenwerken en emotieregulatie. Want er gaat een berg mis tijdens onderzoekend leren. We maken geen werkboekjes meer, maar gaan echt leren leren. En grandioos onderuit, om vervolgens weer fier op te staan. Het begeleiden en stimuleren van deze functies is wel een vak apart. En dat bieden we aan tijdens onze teamtraining en verlengmodule "Executieve Functies".
Om te kunnen starten met JuniorLab is het van belang dat het brein van het kind toe is aan abstracter denken en redeneren. Kinderen die nog volop vanuit spel ontwikkelen werken liever met KleuterLab. Die toolkit is ontwikkeld voor groep 1 tot en met 4. Verder zijn leesvaardigheden van belang. Voor kinderen bij wie het lezen langzamer verloopt, maar die cognitief wel rijp zijn voor wereldoriëntatie vanuit JuniorLab raden wij aan om hen vooral samen te laten werken, (aan-)tekeningen te laten maken bij video's en boeken en te verwerken vanuit creativiteit. Het is te leuk om uit te stellen!
Allereerst bereid je lessen anders voor. Je bent geen instructeur, maar inspirator. Je opent een project of thema met een verhaal, film, object of raadsel. Maak ze maar gek! Vervolgens begeleid je de kinderen bij de stappen van onderzoekend leren. Je coacht, biedt structuur, bewaakt de tijd, brengt rollen aan in samenwerking en houdt de focus op de leervragen. Want wegdwalen in internetland is zo gebeurd....Ook ben je facilitator. Je zorgt met je team voor voldoende materialen en bronnen. Hoe dit handig kan, leggen we je graag uit!
Uiteraard bronnenboeken. Informatieve boeken waarin iets over jullie onderwerp staat op het leesniveau van de kinderen. Hier hebben we veel handige tips voor jullie. Een goede internetverbinding en voldoende devices zijn ook een pre. Deze methodiek is speciaal zo goedkoop gehouden, zodat scholen geld overhouden voor deze onderwijsmaterialen. En...uiteraard de 100 Materialen voor Uitvinders. Want het allerleukste is de creatieve verwerking! Onze trainers komen uit onderwijsland en kennen jullie budgetten. Stel vooral je vragen, we helpen je graag.