Trainingen en workshops

Teamtrainingen 2019-2020

Klik op de teamtraining naar wens én om onze studiegidsen te lezen voor inhoudelijke informatie.

Open trainingen 2019-2020

Wil je specialist onderzoekend leren worden? De kneepjes van het vak kennen en al je vragen kunnen stellen? Volg dan onze ééndaagse volledig verzorgde training KleuterLab, PeuterLab of JuniorLab. Je beleeft een intensieve dag, spreekt collega’s van andere scholen en gaat naar huis met veel informatie en pratische tips en tools. Hieronder zie je ons actuele aanbod. Zit jouw regio of favoriete training er niet bij? Stuur gerust een mail, dan kijken wij of we iets kunnen organiseren: info@hetkleineavontuur.nl

Workshops 2019-2020

Wil je liever geïnspireerd raken om zelf aan de slag te kunnen gaan met ontdekkend of onderzoekend leren? Wil je een studiedag vullen of overweeg je een teamtraining en wil je eerst ‘proeven’ van wat wij bieden? Dan is een workshop zeker de moeite waard!

Onze missie:

Het Kleine Avontuur heeft als missie om kinderen onderzoekend en spelenderwijs te laten ontwikkelen. Te laten leren van vallen en opstaan. Vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie. Kinderen te laten ervaren dat zij grip kunnen krijgen op hun ‘leren’ en handelen om zo eigenaarschap te vergroten.

Dit vraagt om begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers die:

  • kennis hebben van de (brein-)ontwikkeling van het (jonge) kind
  • kennis hebben van ‘leren’ en hierbij stimulerende en bedreigende factoren (her-)kennen
  • kennis hebben van cruciale ontwikkel- en leerdoelen
  • in staat zijn om in gedrag, aanbod en organisatie ruimte te bieden aan eigen leervragen
  • de ontwikkeling van het kind volgen in nabijheid
  • het belang van ‘ruimte’ en eigenaarschap onderstrepen en dit stimuleren
  • kritisch en onderzoekend naar hun eigen handelen en organisatie durven kijken
  • kunnen wisselen van rol als instructeur en als begeleider
  • onderwijsaanbod zowel bottum-up als top-down kunnen vormgeven
  • onderzoekend leren als werkwijze kunnen implementeren in hun dagelijks handelen

Speciaal voor teams en individuen die willen werken aan deze doelen, hebben wij trainingen ontwikkeld. Deze trainingen bevatten allemaal een grote variatie in werkvormen, zijn enthousiasmerend, stimuleren kritisch denken en laten jullie werken aan eigen doelen.

Van consumeren naar activeren!