Open trainingen PeuterLab

Onderzoekend leren en creëren met peuters

Doelgroep          : pedagogisch medewerkers/coaches en gastouders
Prijs                     : € 197,00 (vrijgesteld van BTW)
Data                 : deze training bestaat uit 2 dagdelen

Locatie                : kies zelf waar de training wilt volgen

De wereld ligt open voor peuters en kleuters. Door ruimte te bieden aan experimenteren, ontdekken en creëren bied je het jonge kind de kans om zichzelf en de wereld om zich heen te leren kennen.
Door zelf te beleven!
Tijdens deze training krijg je veel informatie, direct toepasbare tips en tools om ontdekkend spelen in je groep nog steviger neer te zetten. Je leert ontdekkend spel te faciliteren en begeleiden. Samen gaan jullie ontdeksporen maken en ervaringen koppelen aan de wereld om hen heen. Verrassend, avontuurlijk en ontzettend leuk

Onderaan deze pagina vind je de inhoud en kernpunten van deze training.

Flevoland

Noord-Brabant

Wat komt aan bod tijdens de training PeuterLab?

Inhoud:
Onderzoekend en ontwerpend leren vraagt bij het jonge kind om een andere aanpak dan bij oudere kinderen. Kleuters ontwikkelen tenslotte spelenderwijs. Tijdens deze training krijg je veel informatie en direct toepasbare tips en tools om onderzoekend leren in je klas nog steviger neer te zetten en te begeleiden. Je bereidt je eigen ontwerpuitdagingen voor en leert verdiepende dialogen te voeren in de klas.

Kernthema’s van deze training zijn:

  • Ontdekkend spelen met kinderen van 2 tot 5 jaar.
  • Breinontwikkeling van het jonge kind.
  • Het belang van ervaren, ontdekken en creëren voor het jonge kind (2-4 jaar).
  • Ruimte bieden aan exploreren: zowel binnen als buiten.
  • De opbouw van werken met ‘ontdeksporen’ van PeuterLab.
  • Begeleiding van ontdekkend leren.
  • Stimuleren autonomie, creatief denken en probleemoplossend vermogen.
  • Voorbereiden ontdekkend leren in je eigen praktijk.
  • Spelenderwijs verrijken.
  • Reflectie op jouw rol en het effect op het kind.

Reacties van eerdere deelnemers

“Veel geleerd en inspiratie opgedaan. Ik kan er enthousiast mee aan de slag nu!”

“Ontdekkend leren kan ik nu inzetten in mijn groep én als verrijking. Ik heb veel gelachen, je bent inspirerend, leerzaam en gooit er humor in. Fijn.”

“Ik zag op tegen het verzamelen van materialen en het ‘erbij’ komen op mijn rooster. Nu merk ik dat dit er niet bij komt, maar gewoon de basis van mijn aanbod is geworden. Open materialen zijn ontwikkelmaterialen en horen nu in ons budget!”

“Ik heb leren loslaten en mijn mond te houden. Kinderen kunnen veel meer dan ik hoopte. Ze hebben me helemaal niet altijd nodig en bedenk zelf hele leuke dingen.”