Open trainingen JuniorLab

Onderzoekend leren en leren leren vanuit eigen leervragen in groep 4-8

Doelgroep          : leerkrachten van groep 4 t/m 8
Prijs                     : € 289,00 (vrijgesteld van BTW)

Locatie                : kies zelf waar de training wilt volgen
*) prijs workshopmiddag is €95,00

ONDERZOEKEND LEREN

Onderzoekend leren is een actieve manier van leren waarbij kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Kinderen leren hun nieuwsgierigheid om te zetten in eigen leervragen, om deze vervolgens vanuit de vaste stappen van onze Onderzoekscirkel JuniorLab te onderzoeken en verwerken.

In deze training kijken we naar de fasen van onderzoek. Welke specifieke vaardigheden vergt dit van de kinderen? En hoe pas je jouw begeleiding hierop aan? We verdiepen ons in ‘leren leren’ en gaan aan de slag met praktische tools….

Onderaan deze pagina vind je de inhoud en kernpunten van deze training.

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Wat komt aan bod tijdens de training JuniorLab?

JuniorLab rolt als het ware een ‘mat’ uit onder jullie huidige onderwijsaanbod. Of jullie nu werken met een methode, thematisch of vanuit kernconcepten maakt hierbij geen verschil. Deze training is geschikt voor iedereen die ruimte wil bieden aan eigenaarschap en grip op leren.

Kernthema’s van deze training zijn:

 • Nieuwsgierigheid en het stellen van vragen stimuleren
 • Reflecteren op je eigen rol als leerkracht vs begeleider
 • Ruimte bieden voor eigen leervragen
 • Kennis over mindmappen, plannen, bronnen verzamelen, omgaan met media en dit kunnen begeleiden als coach
 • Kinderen laten verwerken vanuit taal: aantekeningen maken, samenvatten van bronnen, werkstuk maken
 • Kinderen laten verwerken vanuit creatie: oplossingen ontwikkelen, ontwerpend leren
 • Presenteren inzetten als informatiebron voor de hele groep
 • Presenteren aantrekkelijk maken door een divers aanbod aan presentatievormen
 • Werken met succescriteria om kinderen zelf te laten evalueren
 • Gebruik maken van reflectie als middel om grip te ontwikkelen op het eigen leren
 • Leren en oefenen met begeleidingsvormen die een groeimindset stimuleren
 • Kennis opdoen van Executieve functies en deze stimulerend kunnen begeleiden in je groep
 • Een koppeling kunnen maken met jullie onderwijsdoelen
 • Kinderen groei zichtbaar laten maken in hun portfolio

Reacties van eerdere deelnemers

“Veel geleerd en inspiratie opgedaan. Ik kan er enthousiast mee aan de slag nu!”

“Onderzoekend leren kan ik nu inzetten in mijn groep én als verrijking. Ik heb veel gelachen, je bent inspirerend, leerzaam en gooit er humor in. Fijn.”

“Ik zie nu verschil tussen jongste en oudste kleuters en weet wat ik ze kan aanbieden.”

“Ik zag op tegen het verzamelen van materialen en het ‘erbij’ komen op mijn rooster. Nu merk ik dat dit er niet bij komt, maar gewoon de basis van mijn onderwijs is geworden. Open materialen zijn onderwijsmaterialen en horen nu in ons budget!”

“Ik wilde meer verdiepingsvragen stellen en heb nu een hele andere houding in de klas. Meer vragend en verwonderend. De kinderen zijn actiever en betrokken. Zowel in de kring als tijdens spel. We denken creatiever, maken plannen en voeren uitgebreidere gesprekken.”