Onderzoekend leren in de basisschool

Maak leren avontuurlijk!

Onderzoekend leren van 3 tot 13 jaar
Het Kleine Avontuur geeft onderzoekend leren vorm in de hele basisschool én kinderopvang. Met de methodes PeuterLab, KleuterLab, spelend leren in groep 3 en JuniorLab wordt een doorgaande lijn van 3 tot 13 jaar gevormd. Een lijn die meebuigt met de ontwikkelbehoeften van het jonge kind naar kinderen die de boeken in kunnen duiken. Met onze tools en trainingen wordt onderzoekend leren een succes!

PeuterLab : ontdekken, spelen en creëren

PeuterLab is gericht op kinderen in de kinderopvang en kinderen die starten in groep 1. Door de kaarten in te zetten wordt ruimte gecreëerd om kinderen vrijuit ontdeksporen te laten maken. Ze gaan aan de slag met open materialen en hun ervaringen worden gekoppeld aan ‘de echte wereld’. Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong raden wij aan om direct te starten met KleuterLab vanaf groep 1.

KleuterLab: onderzoekend leren en spelenderwijs verrijken

KleuterLab is gericht op kinderen in de groep 1 tot en met 4 die verhalenderwijs problemen op willen lossen door er een uitvinding voor te bouwen. Het hogere orde denken wordt aangesproken en vaardigheden worden ontwikkeld om te leren met vallen en opstaan vanuit onderzoekend en ontwerpend leren. Voorspellen, bijsturen, plannen maken en reflecteren. De betrokkenheid is enorm!

Spelend en onderzoekend leren in groep 3

Thematisch spelend leren in groep 3 is een mooie overbrugging van het handelend en concrete leren bij kleuters naar het meer ‘schools’ leren in de hogere groepen. Thema’s worden onderzocht en verwerkt in spelhoeken. Leerdoelen van lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen komen spelenderwijs voorbij in de spelhoeken. Kinderen kunnen betekenisvol hiermee aan de slag. Samen wordt de wereld verkend en verwerkt in spel. Actief, boeiend en creatief!

JuniorLab: wereldoriëntatie en onderzoekend leren vanuit eigen leervragen

JuniorLab kan ingezet worden vanaf groep 4 of 5, als kinderen zelf de boeken en informatieve teksten in kunnen duiken. Met onze toolkits krijgt wereldoriëntatie een geheel onderzoekende invulling.
Vanuit verwondering wordt voorkennis over wereldse onderwerpen opgehaald. Die voorkennis wordt aangevuld met verhalen, bezoeken, informatieve bronnen en door de leerkracht. Vervolgens worden door kinderen eigen leervragen opgesteld die ze gaan onderzoeken.

Kennis wordt creatief verwerkt en gepresenteerd en vaardigheidsontwikkeling wordt eenvoudig bijgehouden in hun eigen groeidocument. Creatief, persoonlijke en ook weer vanuit enorme betrokkenheid!

Kinderen verdienen het om actief en onderzoekend de wereld en zichzelf te leren kennen. Actief, vanuit nieuwsgierigheid en door te leren van en met elkaar. Waar fouten maken toegejuicht wordt. Want de mooiste avonturen beginnen met lef.

Van consumeren naar activeren!