Wat vinden wij nou van Edi…?

Geschreven door: Inge Schilders

Deze vraag krijgen wij wekelijks. Laten we voor eens en voor altijd de lucht klaren hierover.
Het leerproces van kinderen is een complex verhaal. In dit proces dien je als professional onder andere op de hoogte te zijn, of open te staan voor de variatie aan leervoorkeuren, ontwikkelbehoeften, belemmerende factoren en leertempo’s in je groep. Om deze variatie te kunnen bedienen dien je een scala aan didactische werkvormen, achtergrondinformatie en een berg pedagogisch tact in je rugzak te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er nooit één weg naar Rome leidt. Schakelen tussen die inhoud in je rugzak is van groot belang. En daarin ben jij de bestuurder. Daarnaast heb je ook je team nodig om af te stemmen of jouw keuzes de juiste zijn op dat moment.

In jouw rugzak krijg je je eerste kennis tijdens je eigen basisschoolervaring. Daarna tijdens je opleidingen en hopelijk heb je op de Pabo voldoende bagage gehad om bekwaam te starten. Je rugzak heeft een bodem, maar is zeker nog niet vol dan.

Mate van sturing
Uiteraard is het van belang dat je goed kennis over weet te dragen. Daarvoor zijn vakkennis en didactische vaardigheden van belang. Maar belangrijker nog, om het brein open te laten staan voor nieuwe kennis, dienen we te bouwen aan de gouden driehoek: relatie, competentie en autonomie. Kinderen moeten zich veilig voelen. Door een relatie op te bouwen met elkaar kun je open staan voor onderwijs. Maar als kinderen instructies moeten volgen die niet nodig of relevant zijn, verlies je al snel zijdes van deze driehoek. Geef kinderen hierin dus een stem en bepaal samen wat wel of niet voor hen geschikt is. Geef ze een stuur in handen, of in ieder geval, stuur samen.

Blijf je richten op boeiend onderwijs
De mate van betrokkenheid zegt iets over de mate van ontwikkeling bij kinderen. Zorg dat het leerproces, al dan niet door Edi aangeboden, start vanuit betrokkenheid. Dwingen te luisteren is iets anders dan nieuwsgierig maken in deze. Hoe suf een onderwerp ook is, blijf je verwonderen met elkaar.

Kan Edi samen met onderzoekend leren?
Ja, natuurlijk. Alleen gooi Edi eerst door de bril van onderzoekend leren. Door kinderen te boeien, te verwonderen en eigenaar te maken van het leerdoel waar jullie mee aan de slag gaan. Door meerdere mogelijkheden te verkennen om op een antwoord te komen. Door proberen te stimuleren en fouten maken toe te juichen. Toets vooraf, kijk wie jouw instructie nodig kan hebben en geef kinderen hierin een stem. Wij werken binnen JuniorLab bijvoorbeeld met de coachingsmatrix. Hierbij stemmen we af wat de ondersteuningsbehoefte is van een kind.
Daarnaast is het belangrijk om te automatiseren op processen waar dit de beste vorm is om kennis in te slijpen. Maar ook hierin hebben kinderen andere voorkeuren. Blijf dus afstemmen en biedt nooit een eenheidsworst aan.

onderzoekscirkel JuniorLab
JuniorLab

Doorloop ook hier de onderzoekscirkel
Blijf boeien, haal voorkennis op, vraag waar leervragen liggen, bouw samen zichtbaar kennis op, ondersteun, oefen en onderzoek met ‘echt’ materiaal, vertel waarom je dit doet, laat kinderen zelf evalueren en kijk terug en vooruit. Vooral dat zelf laten evalueren is van groot belang. Laat zelf nakijken, bespreek wat kinderen nog nodig denken te hebben en help ze bij het zoeken naar mogelijke manieren om hun leerproces te verbeteren. Geef geen toetsen terug zonder ze te bespreken. Of liever nog, toets niet, maar laat kinderen zelf of ga samen evalueren. Steek in op eigenaarschap. Onderzoekend leren is hierin de verbindende saus. Et voilá, de cirkel is rond.

Edi is slechts een vorm
Er zijn duizend wegen naar Rome. Je weet allang hoe je instructie moet geven. Edi is slechts een middel. Je ‘bent’ geen Edi school. Je hebt Edi of gewoon: didactische vaardigheden, als onderdeel in je rugzak, naast vele andere opties om kinderen tot leren te brengen. Als scholen vertellen dat ze dit jaar inzetten op Edi, vraag ik altijd waarom. Zijn de instructies echt zo slecht geweest? Of zijn er zorgen om de opbrengsten? En welke opbrengsten dan? De toetsuitslagen na de lockdowns? Moeten we dan echt gaan twijfelen aan onze professionals of moeten we insteken op relatie, competentie en autonomie?
Jij als professional weet allang wat er nodig is. En zo niet, onderzoek en ontwikkel met je team. Blijf onderzoeken!

Meer blogs